Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

dychotomia
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson - Zapisane na ciele
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viapodprzykrywka podprzykrywka
dychotomia
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viapodprzykrywka podprzykrywka
dychotomia
3589 b657
dychotomia
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
dychotomia
1365 d039 500

neucral:

c o f f e e 

Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
1150 d53f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viapodprzykrywka podprzykrywka
dychotomia
dychotomia
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
dychotomia
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
dychotomia
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamadadream madadream

July 19 2017

dychotomia
3760 705c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialeniwieec leniwieec
dychotomia
7870 4538
Reposted fromusual usual viapsychoviolet psychoviolet
dychotomia
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychoviolet psychoviolet
dychotomia
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaparrtyzant parrtyzant
dychotomia
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaHanJiMun HanJiMun
dychotomia
1113 3f97
dychotomia
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viaHanJiMun HanJiMun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl