Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

dychotomia
6679 a971
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath
And when you look at her,
if you do not feel blessed
to have her.
She is not yours to keep.
She is another man’s blessing.
— Pierre Jeanty (via poemsporn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaasylopath asylopath
dychotomia
0784 f939 500
Reposted fromprzegrany przegrany viatulele tulele
dychotomia
dychotomia
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo via100suns 100suns
dychotomia
dychotomia

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawastedtime wastedtime
dychotomia
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viawastedtime wastedtime
dychotomia
5282 183b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawastedtime wastedtime
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viapannakies pannakies
1172 b1ed 500
Reposted fromamatore amatore
dychotomia
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
dychotomia

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaoutline outline
dychotomia
2323 4b23
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaoutline outline
dychotomia
7378 a435 500
Reposted fromagooola agooola viaoutline outline
dychotomia
Reposted fromsilence89 silence89 viaoutline outline
dychotomia
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaoutline outline
dychotomia
3936 7156 500
dychotomia
1303 a896
dychotomia
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 vialittleproblem littleproblem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl